Docker设置代理

Docker设置容器内代理

1
2
3
4
5
mkdir ~/.docker

vim ~/.docker/config.json

# 输入下面内容

httpProxy:代表http请求的代理
httpsProxy:代表https请求的代理

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
{
"proxies":
{
"default":
{
"httpProxy": "127.0.0.1:7890",
"httpsProxy": "127.0.0.1:7890",
"noProxy": "localhost,127.0.0.1"
}
}
}

相关文章

Docker

Docker安装软件

Docker高级

Docker安装Alist+Aria2+Qbittorrentee

国内可用Docker镜像仓库